Place zabaw dla przedszkoli

Home / Place zabaw dla przedszkoli

place zabaw dla przedszkoliW jaki sposób zdobyć fundusze na place zabaw dla przedszkoli?

Każde przedszkole, które chce mieć dobrą opinię i cieszyć się renomą wśród rodziców, musi posiadać odpowiedni plac zabaw. Jest to niezbędny element, który jest w szczególności przydatny w słoneczne dni, gdy dzieci mogą spędzić czas na świeżym powietrzu. W jaki sposób można zdobyć fundusze na place zabaw dla przedszkoli?

Z myślą o mieszkańcach

Budżet obywatelski, inaczej partycypacyjny, jest inicjatywą, która została stworzona z myślą o mieszkańcach danych miast. Ideą budżetu obywatelskiego jest zachęcenie mieszkańców do aktywnego brania udziału w życiu miasta, poprzez głosowanie na projekty zgłoszone przez obywateli. W ten sposób budowana jest postawa obywatelska oraz poczucie przynależności do danego miasta. Na świecie prekursorem było brazylijskie miasto Porto Alegro, które stworzyło budżet obywatelski w życie w 1989 roku. Jeśli chodzi o nasz kraj, to w Polsce pionierem był Sopot, który wprowadził budżet partycypacyjny w 2011 roku. Dzięki tej inicjatywie powstało już wiele interesujących obiektów, m in. place zabaw dla przedszkoli, siłownie zewnętrznie lub teatry. Jeśli jesteś dyrektorem przedszkola lub jego pracownikiem, to możesz postarać się o dofinansowanie z budżetu obywatelskiego. W tym celu wystarczy, że wypełnisz odpowiednie wnioski i zgłosisz projekt do odpowiedniego działu w Urzędzie Miasta. Pamiętaj o tym, by wcześniej sprawdzić datę składania projektów w swoim mieście (regulamin w każdym mieście jest podobny, lecz mogą się one różnić detalami). Budżet obywatelski to naprawdę doskonałe rozwiązanie dla wszystkich przedszkoli, które w ten sposób mogą wybudować wymarzony plac zabaw przy swojej placówce.

A może fundusz sołecki?

Kolejną opcją, dzięki której można wybudować place zabaw dla przedszkoli, jest tzw. fundusz sołecki. Jest to nic innego jak fundusz, z którego wyodrębnione są środki z budżetu gminy. Są one przeznaczane na inicjatywy, mające na celu poprawienie jakości życia mieszkańców danego sołectwa. W jaki sposób można zgłosić projekt placu zabaw do funduszu sołeckiego? W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek o pieniądze z funduszu (najczęściej dokumenty należy złożyć do 30 września roku poprzedzające rok, w którym sołectwo będzie wykorzystywać budżet na realizacje projektów). Następnie wniosek jest przedyskutowywany na specjalnej radzie, która jest zwołana z inicjatywy sołtysa. Udział w zebraniu bierze nie tylko sołtys, ale też rada sołecka oraz 15 przedstawicieli mieszkańców danego sołectwa (warunek jest jeden: obywatele muszą być pełnoletni). Warto też podkreślić fakt, że we wniosku musi zostać wskazany nie tylko cel, ale też kosztorys planowanej inwestycji.

Place zabaw dla przedszkoli z Funduszu Europejskiego

Nie jest tajemnicą to, że odkąd weszliśmy do Unii Europejskiej, wiele projektów jest realizowanych lub dofinansowanych ze środków unijnych. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o place zabaw dla przedszkoli. Jako dyrektor placówki oświatowej możesz zwrócić się o dofinansowanie z Funduszu Europejskiego, który w szczególności wspiera regionalne programy poszczególnych województwa. W tym przypadku warunkiem przyznania środków unijnych na dany projekt jest liczba mieszkańców, która nie może przekraczać 5 tysięcy. Z tego też powodu jest to idealne rozwiązanie dla małych miejscowości lub wsi, które nie mają placu zabaw przy przedszkolu. Warto tutaj podkreślić fakt, że o pieniądze mogą starać się zarówno publiczne, jak i niepubliczne placówki. Jeśli jesteś zainteresowany tą formą dofinansowania, to odwiedź Portal Funduszu Europejskich.