Projekty budowlane

Projekty budowlane od zarania dziejów były częścią tego, jak budowaliśmy nasze konstrukcje. Chociaż istnieje wiele sposobów na zbudowanie budynku, w branży budowlanej wyróżnia się dwa główne rodzaje. Pierwszy typ nazywany jest budownictwem ogólnym i obejmuje wszystkie zawody, które są wykorzystywane na początku, w środku i na końcu budowy. Generalni wykonawcy wykorzystują podwykonawców do realizacji swoich projektów.

Drugi typ nazywany jest budownictwem specjalistycznym. Specjalistyczni wykonawcy pracują tylko nad jednym konkretnym obszarem budowy, takim jak beton czy dach. Często pracują oni oddzielnie od siebie i specjalizują się w różnych dziedzinach w ramach generalnego wykonawstwa.

Historia

Budownictwo jest jedną z największych gałęzi przemysłu na świecie, a także jednym z największych pracodawców. Ludzie, którzy pracują w tej branży to zróżnicowana grupa, w skład której wchodzą operatorzy ciężkiego sprzętu, elektrycy, hydraulicy, robotnicy i wielu innych. Historycznie, pracownicy budowlani byli jednymi z najgorzej opłacanych w kraju. Z czasem jednak to się powoli zmienia. Ponieważ przemysł budowlany stał się bardziej lukratywny, stawki płac wzrosły.

Wynika to z kilku czynników. Krach na rynku mieszkaniowym w latach 2008 i 2009 spowodował nadpodaż nowych domów na rynku i liczne przejęcia wśród właścicieli domów z kredytami hipotecznymi. To spowolniło popyt na nowe projekty budowlane na kilka lat i sprawiło, że nieco trudne dla wykonawców, aby znaleźć pracę dla swoich załóg. Przy większej liczbie osób bez pracy niż miejsc pracy dostępnych w tych latach, wykonawcy byli zmuszeni do konkurowania o pracowników poprzez podnoszenie stawek płac.

W obliczu tych czynników, płace początkowe dla kierowników projektów budowlanych stają się wyższe niż były w przeszłości.

Istnieje wiele metod budowy, ale zazwyczaj procesem tym zarządza kierownik projektu.

Rolą kierownika projektu jest koordynowanie działań zespołu w trakcie budowy. Obejmuje to przygotowywanie budżetów, planowanie zasobów i materiałów, zapewnianie zgodności projektu z odpowiednimi przepisami i kodeksami, monitorowanie kosztów, prowadzenie dokumentacji oraz utrzymywanie kontaktów z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami w trakcie realizacji projektu.

Obowiązki mogą się nieco różnić w zależności od rodzaju zarządzanego projektu , ale ogólnie rzecz biorąc, od kierownika projektu można oczekiwać wykonywania następujących zadań:

  • Współpraca z architektami i inżynierami, aby zapewnić, że projekty są praktyczne, opłacalne i funkcjonalne.
  • Tworzenie szczegółowego harmonogramu działań dla każdego etapu projektu, tak aby projekty przebiegały sprawnie i dotrzymywały terminów.
  • Negocjowanie zmiany w pierwotnych planach, jeśli pojawią się problemy lub inne czynniki.
  • Zapewnienie, że cała dokumentacja jest w dobrym porządku przez cały czas, aby umożliwić skuteczną kontrolę finansową.
  • Zarządzanie wydatkami poprzez kontrolowanie kosztów w stosunku do budżetu i identyfikowanie obszarów, w których może być wymagane dodatkowe finansowanie.
  • Monitorowanie postępów w stosunku do ram czasowych określonych w harmonogramach prac, tak aby pozostać w zgodzie z celem.
  • Ocenianie kwestii bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy i podejmować działania, jeśli to konieczne.
  • Informowanie kierowników wyższego szczebla o postępach w pracy poprzez regularne spotkania i raporty; monitorowanie wyników w zakresie realizacji zadań.